TEA-Energy N.V.

Zeypestraat 47A
1910 Kampenhout

Tel: 016 65 77 65
Mail: info@tea-energy.be
BTW: BE 477.269.989

Procedure

TEA Energy staat in voor het volledige verloop van het project.

De hele administratieve procedure wordt van aanvraag tot bouwvergunning tot het laten keuren van de installatie verzorgd. Dit zorgt ervoor dat het project op een vlotte manier voltooid wordt en dat u snel zonder zorgen van u groene stroom kan genieten.

De prodcedure die doorlopen wordt:

 

1. Voorbereiding van de plaatsing

Onze planning wordt ongeveer 1 week op voorhand vastgelegd. U wordt die week gecontacteerd om een datum te bespreken voor de plaatsing.

Hou er rekening mee dat wanneer u werkt met een lening dit een aantal weken in beslag kan nemen, met een hypothecaire lening zelfs een paar maanden. Neem daarom tijdig contact op met uw bank, zodat we de plaatsing van uw installatie op de afgesproken dag kunnen laten doorgaan.

2. De plaatsing

Volgorde:

 1. U dient de ruimte van de electriciteitskast toegankelijk te maken en enkele reservepannen beschikbaar te houden.
 2. Plaatsing van de zonnepanelen door TEA Energy nv.
 3. Keuring door een erkend keuringsorganisme. Deze afspraak wordt door ons gemaakt.
 4. Indien van toepassing: verzwaring door de netbeheerder. Deze aanvraag wordt door ons gedaan. De afspraak dient u zelf te maken.

3. Omschakeling naar 3-fase

Indien nodig (dit wordt dan bij de verkoop gemeld) vragen wij bij uw netbeheerder een verzwaring (van mono naar 3-fase) aan van de electriciteit. U zal hiervoor een offerte ontvangen van uw netbeheerder. Deze offerte dient u ondertekend terug te sturen voor akkoord. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen bij de PV-installatie, maar rechtstreeks te betalen aan de netbeheerder.

4. Keuring

Na de plaatsing van uw installatie brengt TEA Energy het keuringsorganisme op de hoogte. De keurder zal telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de keuring. Dit kan ongeveer 2 weken duren. De keuring op zich duurt +/- 30 min.

5. Registratie bij VREG

Zodra wij na enkele weken het origineel keuringsverslag ontvangen, melden wij uw installatie aan bij VREG. (op voorwaarde dat de installatie volledig betaald is) U zal hiervan een e-mail ontvangen van VREG. Gelieve deze goed na te kijken! Indien alle gegevens correct zijn ( adres, tel nr, bankrekening nr, aantal panelen, de bevestiging van de R-waarde van de isolatie van uw dak!!) is het belangrijk dat u deze mail binnen de 4 weken bevestigt door op de link in de mail te klikken. Wij kunnen uw dossier pas verder afwerken indien u deze mail bevestigt.

Enkele dagen daarna ontvangt u uw persoonlijke login en paswoord om in de toekomst uw groenestroomcertificaten mee aan te vragen op www.vreg.be . Deze groenestroomcertificaten kan u na elke 1000 kWh geproduceerde stroom aanvragen. U kan deze productie aflezen op uw groenestroomteller. Opgelet: deze aanvraag kan pas plaatsvinden nadat de melding bij uw netbeheerder is afgerond.

6. Melding bij uw netbeheerder

De melding bij uw netbeheerder wordt eveneens door TEA-Energy in orde gebracht. De afwerking van deze melding kan vanaf de dag van registratie bij VREG +/- 2 maanden duren. Dat is momenteel de verwerkingstijd bij de netbeheerders (Infrax, Eandis). Vanaf dan kan u na elke 1000 kWh geproduceerde stroom een nieuw groenestroomcertificaat aanvragen.

U kan zelf opvolgen wanneer uw installatie volledig geregistreerd en aangemeld is door in te loggen met uw persoonlijke  login en paswoord op www.vreg.be en te klikken op ‘installaties’ à ‘lijst installaties’  à Indien ‘Technisch OK’ aangevinkt staat, is uw dossier volledig en kan u uw eerste groenestroomcertificaat aanvragen.

7. Onderhoud van de zonnepanelen

Er is geen onderhoud nodig. De panelen mogen zeker NIET gepoetst worden.

8. Productie

Tijdens de wintermaanden is de productie zeer laag, soms minder dan 1 kWh/dag, dat is volkomen normaal. Het kan voorkomen dat er zelfs te weinig licht is gedurende deze maanden zodat de lichtjes van de omvormer blijven knipperen. Ook dit is normaal.

9. Documenten

U ontvangt van ons volgende documenten:

 1. Een attest van 6% BTW indien uw woning ouder is dan 5 jaar.
  Gelieve dit in te vullen en ons terug te bezorgen.
 2. Een factuur met de nodige bijlagen voor de bank en uw belastingsaangifte.
  Vergeet niet om een rekeninguittreksel als bewijs van uw betaling mee te sturen bij uw aangifte.
 3. De documenten voor het aanvragen van een eventuele gemeentepremie.
  Wij vullen de nodige formulieren in en voegen de gevraagde bijlagen toe. U dient deze formulieren te ondertekenen en aan de gemeente te bezorgen.
 4. Het keuringsverslag en ééndraadschema van uw installatie.

Vorige pagina