TEA-Energy N.V.

Zeypestraat 47A
1910 Kampenhout

Tel: 016 65 77 65
Mail: info@tea-energy.be
BTW: BE 477.269.989

Alles over omvormers

Klik op de onderstaande balken met onderwerpen om de artikels te lezen.

Wat doet een omvormer

Een†omvormer zorgt ervoor dat de gelijkspanning die over uw stroombron (de†zonnepanelen) staat, wordt omgezet in een wisselspanning die op het elektriciteitsnetwerk gezet kan worden. Deze elektriciteit kan rechtstreeks verbruikt worden of ze wordt aan het net geleverd en doet zo de elektriciteitsmeter terugdraaien.

Efficientie en afgegeven warmte

Omvormers zijn tegenwoordig zeer efficiŽnt. Bij goede omvormers wordt zo'n 95% tot 98% van het vermogen aan de gelijkstroom kant omgezet in wisselstroom die naar u toestellen of het elektriciteitsnetwerk gaat. Een efficiŽnte omvormer is belangrijk. U betaald namelijk voor een aantal WattPiek voor de zonnepaneel installatie. Wanneer er met een minderwaardige omvormer gewerkt wordt dan verliest u permanent onnodig een deel van u investering.

TEA-Energy werkt met omvormers die tussen de 95% en 98% efficient zijn. Kijk voor meer informatie bij "onze kwaliteitsmaterialen" in wat doet TEA-Energy voor u.

Levensduur van een omvormer

In vergelijking met zonnepanelen is de levensduur van een omvormer lager. De levensduur van de omvormer is afhankelijk van de omgeving waarin hij werkt. De temperatuur mag niet te hoog worden. Is dat het gevalt, dan bedraagt de levensduur gemakkelijk 15 tot 20 jaar, wat het een duurzame investering maakt. Scheelt er toch iets aan de omvormer, dan kan die zeer snel worden vervangen.

Garantieverlenging

Under construction

Omvormers met of zonder transformator

Een transformatorloze omvormer heeft een licht hoger rendement, is lichter en kent over het algemeen meerdere ingangen met afzonderlijke MPP (maximum power point) trackers. Verschillende MPP trackers laten toe om zonnepaneel strings van verschillende lengte te gebruiken en deze elk optimaal te doen werken. Omvormers met transformator maken een licht zoemend geluid en dit hebben de transformatorloze omvormers niet. Indien mogelijk hebben deze omvormers de voorkeur.

Voor de omvormers†met transformator bestaan er nog 2 soorten. Deze met een hoge frequentie tussenstap of niet. De "high frequency" omvormers komen in de buurt van de transformerless omvormer qua efficiŽntie en ze zijn bijna zo stil als de transformatorloze omvormers.

Kan ik een transformatorloze omvormer plaatsen?

Er zijn 2 soorten netwerken waar u huis op aangesloten kan zijn. Dit kan een 380 Volt netwerk of een 230 Volt netwerk zijn. Wanneer u op een 380 Volt netwerk bent aangesloten zal er in u huis een neuter plus 1 of alle 3 de fases toekomen.

Wanneer u huis op een 230 Volt netwerk is aangesloten dan komen 2 of 3 fasen toe in u huis, maar geen neuter.

Het hangt af van het soort netwerk waarop u thuis bent aangesloten of een transformatorloze omvormer aangesloten mag worden. Dit mag (en kan vanwege beschermingsmaatregelen) enkel bij het 380 Volt netwerk. Hier kan u niks aan veranderen. De hele straat of wijk heeft hetzelfde soort netwerk.

Dimensionering

In tegenstelling tot wat velen denken, is het in sommige gevallen goed mogelijk een omvormer te gebruiken met een lager ingangsvermogen dan het piekvermogen van de zonnepanelen. Dit komt omdat het piekvermogen van de zonnepanelen vrijwel nooit bereikt wordt. Onder ideale omstandigheden kunt u er vanuit gaan dat het maximaal bereikte vermogen ongeveer op 80% van het piekvermogen ligt. Dit komt omdat zonnecellen in de praktijk veel warmer worden dan de laboratoriumcondities, waar de cellen op een comfortabele 25įC gehouden worden.

De momenten waarop het piekvermogen van de panelen bereikt wordt is beperkt. Dit kan bijvoorbeeld op heldere lentedagen zijn waarbij het paneel niet zo warm wordt maar de zon toch veel energie geeft. Men kan zich ook volgende situatie inbeelden: wolkjes komen voorbij gedreven en werpen voor een bepaalde tijd een schaduw en laten soms plots de zon door. Hierdoor zal het paneel koel blijven en op bepaalde momenten zijn piekvermogen geven.†Met andere woorden: op een omvormer met een maximaal ingangsvermogen van 4000 watt kan prima een zonnepanelenset van 5000Wp aangesloten worden. Mocht het ingangsvermogen alsnog overschreden worden, dan zal de omvormer de spanning dusdanig terugschakelen dat de zonnepanelen tijdelijk in vermogen dalen. Een omvormer die hiertoe in staat is, noemt men†onderdimensioneerbaar.

Een voordeel bij het licht onderdimensioneren van de omvormer is dat de omvormer een groot deel van de tijd hoog belast wordt. De efficiŽntie van de omvormer is onder andere afhankelijk van de belasting. Een te lage belasting geeft slechte rendementen.

Er zijn nog meer factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Zo is er het effect van schaduw. Door schaduw op een paneel zou dit uit kunnen vallen. Als hier rekening mee gehouden is, dan vormt dit geen probleem. De omvormer kan verder werken wanneer een bepaald aantal panelen uitvallen. Wanneer hier niet naar gekeken wordt bij de dimensionering dan bestaat het risico dat de omvormer op de limiet gedimensioneerd is en de volledige installatie zou uitvallen bij een schaduw op 1 paneel.

De ervaren ingenieurs bij TEA-Energy bekijken elke installatie met zorg. Kijk voor meer informatie bij wat doet TEA-Energy voor u.

Verdeling van panelen op de omvormer

Een string zonnepanelen is een aantal zonnepanelen die serieel (achter elkaar) aangesloten zijn. Ze vormen een groepje panelen die met 2 kabels (plus en min) en een aarding verder aangesloten dienen te worden aan een omvormer. Het aantal zonnepanelen in een string bepaald het voltage van de string.

Dit voltage is belangrijk voor de omvormer. De omvormer heeft een minimum en maximum ingangspanning.

De zonnepanelen in een string dienen ook allen in dezelfde orientatie te staan. De omvormer kan namelijk de ingangsspanning aanpassen van een string zonnepanelen voor de optimale opbrengst. Er kan maar 1 "maximum power point" voor alle zonnepanelen in een string gekozen worden, de omstandigheden van de panelen zouden dus hetzelfde moeten zijn.

Een omvormer kan een aantal onafhankelijke ingangen hebben met elk hun eigen MPP (maximum power point) tracker of slechts 1 ingang.†Een omvormer met meerdere MPP trackers kan verschillende zonnepaneel strings in verschillende richtingen optimaal doen werken. Als het elektriciteitsnetwerk niet toelaat om met de flexibele omvormers te werken, dan dienen er verschillende lichtere omvormers voor de verschillende daken gebruikt te worden.

Wisselstroom en gelijkstroom?

Vorm van wisselstroom

Er zijn twee soorten stroom: wisselstroom en gelijkstroom. Gelijkstroom is†een†stroom met een constante stroomrichting.†Gelijkstroom wordt onder andere geleverd door batterijen,†accuís en zonnepanelen.

Wisselstroom daarentegen is eenvoudig op te wekken†door alternators (ook wisselstroomgenerators genoemd) omdat een draaiende beweging zich makkelijk om laat zetten naar een alternerende stroom (volgens de draaifrequentie).†Wisselstroom is, zoals te zien in†de figuur hiernaast, stroom met een periodiek wisselende stroomrichting.

Omdat wisselspanning met een transformator eenvoudig om te vormen is naar hogere spanningen is in het verleden voor wisselspanning gekozen als standaard voor op het elektriciteitsnetwerk. Een hoog opgetransformeerde wisselspanning (300.000 Volt) kan met geringe verliezen getransporteerd worden over de hoogspannigslijnen en daarna naar beneden getransformeerd worden (230†Volt) voor het gebruik in bedrijven of woningen.